Privacybeleid

Welke informatie vind je in dit document?
Het privacybeleid bevat alle informatie over de bescherming van je persoonsgegevens, waaronder over je rechten en de verwerkingsdoeleinden.

Het privacybeleid bestaat uit vier onderdelen:

 1. in deel I lichten wij de begrippen toe die in het document voorkomen en geven wij informatie over onze contactgegevens en jouw rechten;
 2. deel II bevat gedetailleerde informatie over de verwerking van je persoonsgegevens. Deze informatie is afzonderlijk opgegeven voor ieder verwerkingsproces;
 3. in deel III staat informatie over de verwerking van je gegevens voor onze profielen op social media;
 4. deel IV bevat informatie over cookies.

Je kunt direct naar ieder deel en specifieke informatie gaan door op de betreffende link in de onderstaande inhoudsopgave te klikken.

 

Deel I. Algemene bepalingen

 

§ 1. Verwerkingsverantwoordelijke

 1. De verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens is Oponeo International sp. z o. o. met statutaire zetel te Bydgoszcz, ul. Terasystraat 2 (85-503 Bydgoszcz). Verderop in dit privacybeleid schrijven wij over onszelf in de eerste persoon of staan wij aangeduid als Verwerkingsverantwoordelijke of wij.
 2. Ons dossier worden beheerd door de Districtsrechtbank Bydgoszcz, sector 13 economie. Wij staan ingeschreven in het nationale ondernemersregister van Bydgoszcz met KRS-nummer 0000844251. Ons BTW-nummer is BE0765217657. Ons aandelenkapitaal bedraagt 150 000.00 PLN. In ons dossier bevindt zich de belangrijkste informatie over ons, zoals de financiële jaarrekeningen en de vennootschapsovereenkomst
 3. Je kunt als volgt contact met ons opnemen:
  1. per post: ul. Terasy 2, 85-503 Bydgoszcz,
  2. per e-mail: avg@oponeo.be,
  3. via het contactformulier op onze website https://www.banden-oponeo.be/contact
  4. telefonisch onder nummer: 02 880 02 10.
 

§ 2. Voorkomende begrippen in het privacybeleid

Als je verderop in ons privacybeleid een van de onderstaande begrippen tegenkomt met een hoofdletter, hebben deze de volgende betekenis:

 1. Website – webshop met hoofdpagina op adres https://www.oponeo.nl/;
 2. Privacybeleid – duidt op dit document, het privacybeleid dat je leest;
 3. AVG – verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. De tekst van de AVG vind je hier;
 4. Social media – socialemediaplatforms Facebook, YouTube en andere waar wij een profiel hebben.
 

§ 3. Beveiliging van persoonsgegevens

 1. Alle persoonsgegevens die je opgeeft op de Website of die wij over je verzamelen terwijl je gebruik maakt van de Website, verwerken wij als verwerkingsverantwoordelijke conform de AVG.
 2. Wij passen de door actuele voorschriften over de bescherming van persoonsgegevens vereiste technologische middelen toe die het door onbevoegden verkrijgen en modificeren van per e-mail toegestuurde persoonsgegevens – in het kader van onze Website – voorkomen.
 

§ 4. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 1. Wij verwerken je persoonsgegevens en daarom heb je recht:
  1. op toegang tot je persoonsgegevens,
  2. op het verbeteren van je persoonsgegevens,
  3. om te eisen dat je persoonsgegevens worden verwijderd, voor zover dit is toegestaan door de AVG.
  4. om de verwerking te beperken voor zover dit is toegestaan door de AVG.
 2. In deel II t/m IV van het Privacybeleid vindt je informatie over aanvullende rechten. In sommige situaties beschik je namelijk over bijkomende mogelijkheden.
 3. Wil je gebruik maken van je rechten of er meer over te weten komen? Neem dan contact met ons op. Je vindt onze contactgegevens onder §1, lid 3 van het Privacybeleid.

§ 5. Recht op bezwaar

 1. Als je ons je persoonsgegevens verstrekt of wanneer wij deze zelf verzamelen, kun je gebruik maken van het recht op bezwaar. Je hebt recht op bezwaar in situaties waarin wij je persoonsgegevens verwerken:
  1. voor directe marketingdoeleinden; een dergelijk bezwaar hoeft niet te worden onderbouwd;
  2. op grond van onze andere juridisch onderbouwde belangen; in dit geval moet het bezwaar worden onderbouwd door je specifieke situatie. Leg ons uit waarom we je persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken.
 2. Wil je gebruik maken van het recht op bezwaar? Neem dan contact met ons op. Je vindt onze contactgegevens onder §1, lid 3 van het Privacybeleid.

§ 6. Een klacht indienen bij de toezichthouder

Als je van mening bent dat het verwerken van je persoonsgegevens in strijd is met de wet, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, met de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

§ 7. Vragen over het Privacybeleid en de plaats van publicatie

 1. Neem contact met ons op als je vragen hebt over ons Privacybeleid. Je vindt onze contactgegevens onder §1, lid 3 van het Privacybeleid.
 2. Je vindt ons Privacybeleid op de website https://www.oponeo.nl/privacybeleid.

Deel II. Informatie in verband met de verwerking van je persoonsgegevens in specifieke verwerkingsprocessen

§ 1. Neem contact met ons op via het contactformulier, per e-mail of telefonisch

Als je op een van die manieren contact met ons opneemt, let dan op de volgende dingen:

 1. Wat moeten wij met je gegevens, oftewel, voor welk doel verwerken wij ze?

  Om antwoord te geven op je bericht en de door jou voorgelegde kwestie op te lossen.

 2. Welke rechten heb je?

  Deze staan beschreven in § 4 i 5 van het Privacybeleid.

 3. Moet je je gegevens aan ons verstrekken?

  Dit is vrijwillig maar zonder je contactgegevens kunnen we de door jou voorgelegde kwesties mogelijk niet oplossen.

 4. Op welke juridische basis verwerken wij je gegevens?

  Art. 6, lid 1 onder f) van de AVG, oftewel ons juridisch onderbouwde belang.

 5. Wat is ons juridisch onderbouwde belang?

  Het oplossen van de door jou voorgelegde kwestie en het reageren op je bericht.

 6. Aan wie verstrekken wij je gegevens?
  1. Aan entiteiten die zich voor ons bezighouden met hosting (opslag) van de Website of persoonsgegevens;
  2. aan entiteiten die ons tools leveren voor het beheren van communicatiekanalen.
 7. Hoe lang zullen wij je gegevens verwerken?

  Zo lang als nodig is om de door jou voorgelegde kwestie op te lossen. Afhankelijk van het soort kwestie is dit inclusief benodigde tijd om aan te geven dat de kwestie is opgelost, oftewel totdat de vorderingen zijn vervallen.

 8. Worden je persoonsgegevens verstrekt buiten de Europese Economische Ruimte?

  Nee.

§ 2. Realiseren van bestellingen

Als je op onze website gebruik maakt van deze mogelijkheden, let dan op de volgende dingen:

 1. Wat doen wij met je gegevens, oftewel, voor welk doel verwerken wij ze?
  1. Om diensten te leveren op basis van het reglement van de Website.
  2. Marketing, te weten:
   • het aan jou versturen van nieuwsbrieven en andere marketinginformatie per e-mail, het analyseren welke teksten jij interessant vindt en wat je het liefste leest; op die basis kunnen wij de manier waarop we ingaan op jou interesses afstemmen;
   • het aanpassen van de Website, de tekst op de website, producten, functionaliteiten en communicatie met jou over je interesses, die wij bepalen op basis van je gedrag op de Website, interactie met de aan jou verstuurde e-mails of berichten, in apps, op social media en ook bijv. op basis van je locatie, informatie over inloggen en het apparaat waarvan je gebruik maakt;
   • het plaatsen van aan jou gerichte reclames op social mediaplatforms en andere websites. Deze reclames kunnen gebaseerd zijn op je activiteiten op de Website.
 2. Welke rechten heb je?

  Deze staan beschreven in § 4 i 5 van het Privacybeleid. Je hebt ook het recht om je gegevens over te brengen onder voorwaarden uit de AVG.

 3. Moet je je gegevens aan ons verstrekken?

  Dit is vrijwillig. Als je dit niet doet, kun je echter geen bestellingen plaatsen via de website en dus ook niet profiteren van onze diensten. Ook kun je je niet aanmelden voor de nieuwsbrief en handelsinformatie van ons ontvangen.

 4. Op welke juridische basis verwerken wij je gegevens?
  1. Art. 6, lid 1 onder b) van de AVG, oftewel het realiseren van de overeenkomst die we met je sluiten, en art. 6, lid 1 onder f) van de AVG, oftewel ons juridisch onderbouwde belang.
  2. Als je akkoord gaat met het ontvangen van marketingberichten per e-mail, onthoud dan dat je dit op ieder moment kunt stopzetten. Als je dit wilt, neem dan contact met ons op.
 5. Wat is ons juridisch onderbouwde belang?

  Ons juridisch onderbouwde belang is het doen van marketing op het gebied zoals omschreven onder punt a2 hierboven.

  Als je je aanmeldt voor onze e-mailberichten (bijv. de nieuwsbrief) is het ons juridisch onderbouwde belang om onze communicatie te optimaliseren door te analyseren of je de inhoud leest en te kijken welke berichten je het meest interesseren, zodat we de inhoud beter kunnen afstemmen op je interesses.

 6. Aan wie verstrekken wij je gegevens?
  1. Aan garages en autosalons bij wie we de producten bezorgen die jij bestelt.
  2. aan bandenfabrikanten,
  3. aan bandengroothandels en -dealers,
  4. aan koeriers en expeditiebedrijven,
  5. aan externe entiteiten die het kiezen van goede banden ondersteunen,
  6. aan administratiekantoren die het verkoop- en afrekeningsproces begeleiden,
  7. aan betalingsverwerkers,
  8. aan entiteiten die zich voor ons bezighouden met hosting (opslag) van de Website of persoonsgegevens,
  9. aan entiteiten die ons tools leveren voor het gebruik van de website,
  10. aan juridische en incassobureaus.
 7. Hoe lang zullen wij je gegevens verwerken?

  Zolang:

  1. wij marketingactiviteiten verrichten
  2. of

  3. tot je jouw toestemming intrekt voor het verwerken van je gegevens voor marketingdoeleinden
  4. of

  5. je toestemming intrekt voor het versturen van e-mailberichten. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.
 8. Worden je persoonsgegevens verstrekt buiten de Europese Economische Ruimte?

  Nee.

§ 3. Beoordelingen over de website schrijven op de website Trust Pilot, of beoordelingen van producten die zijn aangekocht via de website

Als je op een van die manieren contact met ons opneemt, let dan op de volgende dingen:

 1. Wat doen wij met je gegevens, oftewel, voor welk doel verwerken wij ze?

  Om de klanttevredenheid te onderzoeken en de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Om dit doel te bereiken hebben we jouw beoordeling nodig over de kwaliteit van de door ons geleverde diensten. Daarom sturen we e-mails met links naar de betreffende formulieren.

 2. Welke rechten heb je?

  Deze staan beschreven in § 4 i 5 van het Privacybeleid.

 3. Moet je je gegevens aan ons verstrekken?

  Dit is vrijwillig, maar zonder je gegevens weten we niet wat we kunnen verbeteren.

 4. Op welke juridische basis verwerken wij je gegevens?

  Art. 6, lid 1 onder f) van de AVG, oftewel ons juridisch onderbouwde belang.

 5. Wat is ons juridisch onderbouwde belang?

  Verbetering van de geleverde diensten en het bezorgen van de hoogste kwaliteit goederen.

 6. Aan wie verstrekken wij je gegevens?
  1. Aan entiteiten die zich voor ons bezighouden met hosting (opslag) van de Website of persoonsgegevens;
  2. entiteiten die zich bezighouden met de administratie van de Website;
  3. entiteiten die beoordelingen over de website of producten verzamelen en publiceren.
 7. Hoe lang zullen wij je gegevens verwerken?

  Zolang:

  1. jouw beoordeling over de winkel of het product gepubliceerd blijft
  2. of

  3. tot je jouw toestemming intrekt voor het verwerken van je gegevens voor marketingdoeleinden
 8. Worden je persoonsgegevens verstrekt buiten de Europese Economische Ruimte?

  Nee.

§ 4. Nieuwsbrief

Als je op onze website gebruik maakt van deze mogelijkheden, let dan op de volgende dingen:

 1. Wat doen wij met je gegevens, oftewel, voor welk doel verwerken wij ze?

  Voor marketingdoeleinden, hetgeen neerkomt op het aan jou sturen van nieuwsbrieven en andere marketinginformatie via e-mail, evenals het analyseren welke inhoud je interesseert en wat je het liefst leest. Op basis van die informatie kunnen wij onze berichten afstemmen op jouw interesses.

 2. Welke rechten heb je?

  Deze staan beschreven in § 4 i 5 van het Privacybeleid. Je hebt ook het recht om je gegevens over te brengen onder voorwaarden uit de AVG.

 3. Moet je je gegevens aan ons verstrekken?

  Dit is vrijwillig, maar zonder je gegevens kunnen we je geen handelsinformatie versturen.

 4. Op welke juridische basis verwerken wij je gegevens?
  1. Art. 6, lid 1 onder f) van de AVG, oftewel ons juridisch onderbouwde belang.
  2. Als je akkoord gaat met het ontvangen van marketingberichten per e-mail, onthoud dan dat je dit op ieder moment kunt stopzetten. Als je dit wilt, neem dan contact met ons op.
 5. Wat is ons juridisch onderbouwde belang?

  Het is ons juridisch onderbouwde belang om onze communicatie te optimaliseren door te analyseren of je de inhoud leest en te kijken welke berichten je het meest interesseren zodat we de inhoud kunnen afstemmen op je interesses.

 6. Aan wie verstrekken wij je gegevens?
  1. Aan entiteiten die tools leveren voor het versturen van nieuwsbrieven;
  2. aan entiteiten die zich voor ons bezighouden met hosting (opslag) van de Website of persoonsgegevens,
  3. aan entiteiten die zich bezighouden met de administratie van de Website.
 7. Hoe lang zullen wij je gegevens verwerken?

  Zolang:

  1. wij marketingactiviteiten verrichten
  2. of

  3. tot je jouw toestemming intrekt voor het verwerken van je gegevens voor marketingdoeleinden
  4. of

  5. je toestemming intrekt voor het versturen van e-mailberichten. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.
 8. Worden je persoonsgegevens verstrekt buiten de Europese Economische Ruimte?

  Nee.

Deel III. Ons profiel op social media

§ 1. Gebruik maken van onze profielen op Social Media

Als je gebruik maakt van onze website, let dan op de volgende dingen:

 1. Wat doen wij met je gegevens, oftewel, voor welk doel verwerken wij ze?
  1. Reageren op privéberichten die je ons stuurt;
  2. het discussies met je voeren in het kader van reacties op posts;
  3. het met je delen van onze post als volger van ons profiel;
  4. marketing in de vorm van het informeren over onze diensten en over onszelf via posts op ons profiel, waaronder gesponsorde posts, die zichtbaar zijn voor een bredere groep gebruikers.
  5. statistieken, zoals beheerders van social media, bijv. Facebook Ireland Ltd. die ons gegevens sturen over het aantal weergaven van onze posts, het bereik, het aantal interacties, en demografische gegevens van onze volgers; de gegevens van de beheerders zijn statistieken die tot stand komen op basis van het door deze beheerder observeren van je gedrag op ons profiel.
 2. Welke rechten heb je?

  Deze staan beschreven in § 4 i 5 van het Privacybeleid.

 3. Moet je je gegevens aan ons verstrekken?

  Dit is vrijwillig. Vanwege de door de social media gehanteerde regels weten we je voor- en achternaam (of nickname) en profielfoto als je ons schrijft of reageert op een post.

 4. Op welke juridische basis verwerken wij je gegevens?

  Art. 6, lid 1 onder f) van de AVG, oftewel ons juridisch onderbouwde belang.

 5. Wat is ons juridisch onderbouwde belang?

  Antwoorden op je berichten en reacties, het sturen van posts, informeren over onze diensten en over onszelf, analyse van statistieken in verband met ons profiel.

 6. Aan wie verstrekken wij je gegevens?
  1. Beheerders van social media, in het bijzonder Facebook Ireland Ltd.
 7. Hoe lang zullen wij je gegevens verwerken?

  Zolang:

  1. als nodig is om de door jou voorgelegde kwestie op te lossen. Afhankelijk van het soort kwestie is dit inclusief benodigde tijd om aan te geven dat de kwestie is opgelost, oftewel totdat de vorderingen zijn vervallen;
  2. je ons profiel volgt. Onthoud dat je jouw reacties op onze posts altijd kunt verwijderen, ons kunt ontvolgen of je profiel op social media kunt verwijderen.

Deel IV. Informatie over cookies

§ 1. Wat zijn cookies en waarom gebruiken we ze

 1. Onze website maakt gebruik van cookies, oftewel kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen (bijv. computer, tablet of smartphone). Cookies kunnen door de Website worden afgelezen en dienen hoofdzakelijk tot het optimaliseren van het gebruik van de website en het verzamelen van statistieken.
 2. Wij bewaren cookies op je computer, telefoon of tablet en vervolgens verkrijgen we toegang tot de informatie die ze bevatten, met als doel:
  1. configuratie van de Website en het garanderen van volledige functionaliteit d.m.v.:
   • het aanpassen van de inhoud van de websites op jouw voorkeuren en het optimaliseren van het gebruik van de websites. Met deze bestanden kunnen bovenal de basisparameters van je apparaat worden herkend, zodat de website correct wordt weergegeven, aangepast aan je individuele behoeften;
   • het onthouden van door jou gekozen instellingen en personalisering van je interface, bijv. de gekozen taal of regio waar je vandaan komt, de grootte van het lettertype, het uiterlijk van de website etc.;
   • het onthouden van de historie van bezochte pagina's van onze service, om inhoud aan te kunnen bevelen;
  2. marketing in de vorm van het verzamelen van informatie over de handelingen die je hebt ondernomen op de Website; zo kunnen we de inhoud afstemmen op jouw interesses en behoeften, bijv. door middel van gepersonaliseerde inhoud; wij passen ook de reclame op andere websites aan op hetgeen wat je op onze Website hebt bekeken en op je interesses. Zou kunnen wij op een informatieve website reclames tonen waarin een product wordt aangeboden dat je op onze Website bekeken hebt;
  3. het verifiëren van je persoon op de website door te zorgen voor juiste configuratie van bepaalde functies van de Website, met name verificatie van de authenticiteit van de browsersessie;
  4. optimalisering en verbetering van de efficiëntie van de door ons geleverde diensten binnen het kader van de Website;
  5. analyse en onderzoek door het creëren van anonieme statistieken die helpen te begrijpen op welke manier je gebruik maakt van de Websites, zodat wij de structuur en inhoud kunnen verbeteren;
  6. het zorgen voor veiligheid en betrouwbaarheid van de Website.

§ 2. Soorten cookies

De Website maakt gebruik van enkele soorten cookies:

 1. sessiecookies, die in het geheugen van je browser worden opgeslagen totdat deze wordt afgesloten,
 2. permanente cookies, die in het geheugen van je browser worden opgeslagen totdat je ze verwijdert,
 3. externe cookies, afkomstig van de leveranciers van analysetools voor onze Website Je leest meer over externe cookies in § 17.

§ 3. Hoe verwijder je cookies?

 1. Je kunt je browser zo configureren dat deze het opslaan van cookies op de computer, telefoon of tablet tegenhoudt.
 2. Je kunt cookies verwijderen nadat we ze hebben opgeslagen. Hiervoor kun je gebruik maken van de betreffende functie in de browser, een speciaal programma of een tool van je besturingssysteem.
 3. ledere populaire browser geeft in de rubriek 'hulp en ondersteuning’ informatie over de manier voor het verwijderen van cookies.

§ 4. Invloed van wijzigingen in de instellingen van de webbrowser op het gebruik van de Website

Een wijziging van de configuratie van je browser zodanig dat het opslaan van cookies wordt verhinderd of beperkt, kan leiden tot het beperkt functioneren van de Website. Dit kan ook gebeuren wanneer er cookies worden verwijderd tijdens het leveren van bepaalde diensten. Dit betekent dat sommige diensten niet meer beschikbaar zullen zijn zonder cookies.

§ 5. Externe cookies

 1. Cookies op je computer, telefoon of tablet kunnen afkomstig zijn van andere dienstverleners.
 2. Wij maken gebruik van de diensten van:
  1. Google Analytics, geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); om het verkeer op de Website te analyseren. Zo ontvangen we statistieken die aantonen hoe jij en anderen gebruik maken van de Website.
  2. Google Ads, geleverd door przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; voor het optimaliseren van weergegeven reclames, remarketing en popularisatie van de Website.
  3. Emarsys emarsys eMarketing Systems AG - Märzstraße 1 A-1150 Vienna; voor het versturen van e-mails en de analyse van het gebruik van e-mail door jou en andere ontvangers.
  4. Facebook.com [cookiebeheerder: Facebook Inc, gevestigd in de VS of Facebook Ireland, gevestigd in Ireland];
  5. Bing.com [cookiebeheerder: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521]; voor optimaliseren van weergegeven reclames, remarketing en popularisatie van de Website.
 3. Je kunt de werking van Google Analytics, zoals bedoeld onder lid 2a, blokkeren. Installeer hiervoor een add-on voor de website, geleverd door Google Inc, beschikbaar via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
 4. In verband met het gebruik van tools geleverd door entiteiten die gevestigd zijn in de VS, komen je gegevens in de VS terecht op basis van de Uitvoeringsverordening van de Europese Commissie van 12 juli 2016 ter invoering van het EU-VS-privacyschild.
Cookie-instellingen