Er is de laatste maanden veel te doen geweest over de ADAS-systemen. Niet omdat autofabrikanten steeds meer features in de auto verwerken die onder rijhulpsystemen vallen, maar omdat een aantal ADAS-systemen verplicht gesteld worden door de Europese Unie. De lijst met 30 systemen moet vanaf 2022 in alle nieuw ontworpen auto’s aanwezig zijn. Vanaf mei 2024 moeten alle rijhulpsystemen verplicht in alle auto’s ingebouwd zijn die nieuw geregistreerd worden.

Wat doen die ADAS-systemen nou eigenlijk voor ons en waarom wordt dit de voorloper van de autonome, ofwel zelfrijdende auto genoemd?

Welke systemen worden verplicht door de EU?

De lijst van alle ADAS-systemen bedraagt 30 verschillende systemen, maar de meest opvallende ADAS-systemen zijn:

  • Black box (registratie van omstandigheden vlak voor en tijdens een ongeval)
  • Achteruitrijcamera
  • Waarschuwingssysteem voor slaperigheid
  • Waarschuwingssysteem voor gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden

Deze rijhulpsystemen gelden niet alleen voor personenwagens. Ook bestelauto’s, vrachtwagens en bussen worden met de nieuwe systemen uitgerust.

Wat zijn ADAS-systemen nou eigelijk?

ADAS staat voor Advanced Driver Assistance System. In het Vlaams worden dat geavanceerde rijhulpsystemen. Het zijn alle features die het autorijden moeten vergemakkelijken. Een aantal van de rijhulpsystemen kunnen daarnaast handelingen overnemen of ingrijpen wanneer de bestuurder zelf fouten maakt. Hierbij kun je denken aan inparkeerhulp, maar ook Adaptive Cruise Control valt hieronder.

En waarom worden ze verplicht?

De Europese Unie heeft ingestemd met het invoeren van 30 rijhulpsystemen omdat er duidelijke voordelen aan zitten. Een aantal voordelen op een rijtje:

  • Besparing op brandstof en daarmee uitstoot
  • Optimalere mobiliteit (kortere reistijden)
  • Verbetering van de veiligheid

Dat zijn grote voordelen wanneer we naar het grotere plaatje kijken. Vooral de veiligheid is een ontzettend belangrijk punt geweest in de discussie. Elk ongeluk in het verkeer is er eentje te veel. Met de huidige staat van de technologie kunnen we de auto zelf veel meer laten doen. Onder andere door sensoren op slimme manieren in te zetten en gebruik te maken van AI en een sterke CPU die zelf handelingen op kan zetten aan de hand van de informatie die verstrekt wordt.

De brandstof- en tijdsbesparing hebben uiteraard te maken met het feit dat een computer betere beslissingen kan nemen dan een mens, en makkelijker een bepaalde snelheid aan kan houden. Ook wordt er veel tijd gewonnen wanneer er minder ongelukken plaatshebben op de weg uiteraard, omdat het aantal files dan ook gereduceerd wordt.

Dus alleen maar voordelen?

Hoewel veel mensen lyrisch gereageerd hebben op het nieuws, zijn het niet alleen maar voordelen die hieraan verbonden zijn. Er zitten een aantal haken en ogen aan. Zo weet de gemiddelde consument veel te weinig van de rijhulpsystemen en daarmee worden ze op dit moment nog niet altijd correct ingezet. Dat heeft óók te maken met de autofabrikanten. Deze hebben namelijk eigen benamingen en uiteenlopende definities toegekend aan verschillende rijhulpsystemen. Dat is logisch, maar tegelijkertijd bijzonder verwarrend voor iemand die bijvoorbeeld van een Volvo overstapt naar een nieuwe Peugeot.

Daarnaast wijst de Nederlandse RDW op een ander nadeel. Mensen kunnen overmoedig worden in het verkeer wanneer zij (onterecht) rekenen op de rijhulpsystemen. Het zijn nog geen autonome auto’s, al stellen experts tegelijkertijd dat de ADAS-systemen steeds verder ontwikkeld zijn tegenwoordig. Waar je vroeger een melding kreeg, grijpt de auto nu zelf in bij rijbaanassistentie bijvoorbeeld.

Is dit de laatste stap naar de autonome auto?

Al jarenlang wordt er gesproken over de auto die ons volledig autonoom van A naar B kan brengen. Er wordt getest, er wordt aangepast en er wordt weer verder ontwikkeld. Waarom duurt het allemaal zo lang? Eigenlijk is de reden best simpel: het ontwikkelen van een bijna perfect systeem is relatief eenvoudig. Maar het perfectioneren tot die volledige 100%, dat kost enorm veel tijd. En data.

Die data kunnen nu weleens een ondergeschikt probleem worden. Door het inzetten van de ADAS-systemen in combinatie met een black box wordt namelijk ongelooflijk veel data vergaart tijdens het rijden. Wordt deze data opgeslagen en ingezet in de autobranche om verdere ontwikkelingen aan de autonome auto mogelijk te maken, dan zijn we een flinke stap vooruit.

Wat we ook niet mogen vergeten, is dat de publieke opinie om kan slaan dankzij de ADAS-systemen. Mensen die nu nog faliekant tegen autonoom rijden gekeerd zijn, kunnen de voordelen van de ADAS-systemen doorslaggevend zijn omdat de zelfrijdende auto dan minder eng is. Met de ADAS-systemen wordt immers ook een bepaalde mate van autonomie aan de auto toegevoegd.

Wat kunnen we in België verwachten van ADAS en de autonome auto?

ADAS-systemen komen in België in elke nieuw geregistreerde auto vanaf mei 2024. Het zal even duren voordat alle auto’s voorzien zijn van rijhulpsystemen, omdat niet iedereen direct over zal gaan naar een nieuwe wagen. Wanneer het aantal wagens met rijhulpsystemen toeneemt, mogen we erop rekenen dat de veiligheid op de weg toeneemt, zolang er genoeg informatie over de ADAS-systemen verstrekt wordt.

Tegelijkertijd blijft het zaak om zelf goed op te letten. Je niet af laten leiden tijdens het rijden, de juiste bandenspanning en controle van het bandenprofiel blijven essentiële factoren bij het terugdringen van het aantal ongelukken.

De autonome auto krijgen we in 2020 nog niet te zien op de weg in België. De kans is groot dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Eerst moeten er aanpassingen gedaan worden aan de infrastructuur en moet de data vanuit de rijhulpsystemen verwerkt worden om de software te perfectioneren. Pas daarna kunnen grotere stappen gezet worden in de richting van een volledig autonome mobiliteit, maar dat zal zeker de aankomende vijf jaar niet gebeuren.