Car sharing of autodelen is een vorm van vervoer waarbij meerdere mensen gebruik maken van één auto. Je maakt gebruik van de auto als je hem nodig hebt. Wanneer je de auto niet nodig hebt, kan iemand anders hem gebruiken. Op die manier wordt de auto beter en bewuster gebruikt. De voordelen van autodelen zijn groot:

  • Het is flexibel. Zo kan je bijvoorbeeld met een elektrische auto op bezoek bij iemand of leen een personenwagen om inkopen te doen.
  • Je bespaart geld. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt jaarlijks €5.000 voor een wagen. Een groot deel van dit bedrag kun je besparen door het gebruik van een deelauto.
  • Autodelen is goed voor het milieu. Autodelers rijden minder kilometers en stoten zo minder CO2 uit.
  • Het kost minder tijd. Je hoeft  geen verzekering te regelen en je hoeft niet naar de garage om bijvoorbeeld zomerbanden en winterbanden om te wisselen. Dat scheelt.
  • Je doet nieuwe contacten op. Deel je een auto met je buren dan leer je snel nieuwe mensen kennen. Bovendien wordt autogebruik zo ook toegankelijk voor mensen die geen auto kunnen betalen.

Zijn er ook nadelen? Ja die zijn er. Zo staat er niet altijd een auto in de buurt. Met name in dorpen zijn er (nog) weinig commerciële deelauto’s te vinden. Een auto delen met je buren is dan weer wel mogelijk.

Als je weet dat een deelauto zo’n 5-10 personenwagens kan vervangen dan begrijp je meteen waarom autodelen leidt tot een vermindering van het aantal auto’s, de CO2 uitstoot, het aantal files, de parkeerdruk en de individuele kosten voor het gebruik van een wagen.

De populariteit van autodelen neemt toe

Door alle voordelen die het delen van een auto met zich meebrengt, zal het je niet verbazen dat het autodelen in België flink in de lift zit. Het aantal auto deelinitiatieven is sinds 2015 verdubbeld.

Er zijn op dit moment meer dan 180.000 geregistreerde autodelers, waarvan het grootste deel te vinden is in de grote steden. In Brussel worden de meeste auto’s gedeeld, gevolgd door Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen. Sinds een paar jaar worden deelauto’s op het platteland ook populairder. In ongeveer 200 Vlaamse gemeenten, zoals Tielt, Maldegem en Lochristi, is minstens 1 deelwagen beschikbaar.

De 3 belangrijkste vormen van autodelen in België

Autodelen kan dus een prima alternatief zijn voor autobezit. De manieren waarop auto’s gedeeld worden kun je grofweg onderverdelen in 2 groepen:

  1. het delen van privéwagens,
  2. autodelen via autodelen aanbieders met een eigen wagenpark.

In België komen beide vormen van autodelen voor, waarbij online platformen en mobiele apps gebruikt worden om een auto te reserveren of aan te bieden. Uit een onderzoek van Autodelen.net blijkt dat de volgende vormen van autodelen het meest gebruikt worden in België:

  1. Een deelauto bestellen bij deelaanbieders met een eigen vloot, zoals Stapp.in, ZenCar, Partago en ZipCar. Hierbij wordt gewerkt met vaste standplaatsen (“station based”) of inlevering op een andere plaats (“free floating”)
  2. Het delen van privéwagens, bijvoorbeeld autodelen met je buren.
  3. Peer to peer autodelen (P2P), waarbij eigenaars van privéauto’s hun auto via een commercieel platform beschikbaar stellen

Als we dan kijken welke vormen van car sharing het meest gebruikt worden, dan blijkt het delen van een auto met de buren het minst populair (5%). Het aanbieden van de eigen auto via een online platform is met 35,5% het meest populair. Daar tussenin zitten station based autodelen (24,8%) en free floating autodelen (34,7%). P2P autodelen en free floating car sharing komen dus in België het vaakst voor.

Vooral in de steden

De meeste autodelers wonen in de steden als Brussel en Antwerpen. Hier vind je dan ook de meeste aanbieders van deelauto’s en het grootste aantal deelwagens. De afstanden in de stad zijn relatief kort zodat je makkelijk naar de standplaats van de auto kunt reizen, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of op de fiets. De parkeerproblemen en milieuproblemen zijn in de steden ook het grootst. Car sharing kan een prima bijdrage leveren aan het oplossen van deze problemen.

Hoe populair is autodelen in België?

Maar hoe populair is het delen van een auto nu echt? Lopen we er warm voor, of toch niet zo? ING België onderzocht het en uit dit onderzoek kwamen wat interessante resultaten naar voren. Zo blijkt dat het aantal personenwagens in België blijft toenemen, ondanks de groei van het aantal autodelers. Dat heeft misschien te maken met de verdeling van de deelauto’s over de steden en daarbuiten. Mogelijk neemt het autobezit buiten de steden juist toe.

Het onderzoek laat ook zien dat het gemiddelde aantal deelwagens op particuliere deelplatforms per 10.000 inwoners in België op het Europees gemiddelde van 4,3 ligt. En dat terwijl het aantal gebruikers van deelwagens achterblijft bij de aantallen van andere Europese landen. Er worden dus veel auto’s aangeboden, maar waarschijnlijk worden ze niet allemaal gebruikt.

Veel automobilisten zijn toch erg gehecht aan hun auto. Uit het ING-onderzoek blijkt dat 87% van de ondervraagden het autodelen niet overweegt. Met name de automobilisten in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar zijn het meest gehecht aan hun auto. Van de 55-64 jarigen is dat nog maar 43 %. Het lijkt dan ook logisch dat autodelen het populairst is onder inwoners van steden die ouder zijn dan 24 jaar.

Nog steeds een goed alternatief

Car sharing is een vorm van vervoer die ontzettend veel voordelen heeft. Het is beter voor het milieu, auto’s worden efficiënter gebruikt en het scheelt een hoop parkeerplaatsen. Toch hebben een aantal commerciële autodeelaanbieders moeite om financieel het hoofd boven water te houden, omdat ze minder klanten trekken dan verwacht. De opkomst van elektrische auto’s zal een invloed gaan hebben op het aantal mensen wat aan autodelen doet. Het mooie is dat juist deelauto’s in de steden vaak al 100% elektrisch zijn en zo bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Kijken we naar de verre toekomst, dan is de verwachting toch wel dat het aantal deelauto’s verder zal groeien in de steden, maar ook daarbuiten, en dat de groei vooral zal zitten in free floating car sharing.