De afgelopen jaren is het marktaandeel van elektrische auto’s snel aan het stijgen in ons land; alleen al in dit jaar zal het verdubbelen. En er worden grote aantallen occasies verwacht van leasemaatschappijen die hun eerste modellen gaan vervangen. Dit kan de elektrische auto voor de gemiddelde Belg toegankelijk maken. Wat is er, in het kort, aan ‘t hand? Een elektrische auto is een auto die op een elektromotor werkt die door een batterij met elektriciteit gevoed wordt in plaats van naft. Omdat deze dus geen fossiele brandstoffen verbrandt, produceert het geen vervuiling aan de uitlaat, en zodoende help je de planeet door de CO² uitstoot te verminderen. Maar waar moet je zoal aan denken als je groene energie wilt tanken?

Kernenergie als klimaatoplossing? Dat moet een aprilvis zijn …

De brandstof waar een elektrische auto op rijdt is dus elektriciteit (die wordt gebruikt om de batterijen op te laden) en die zal vaak afkomstig zijn van elektriciteitscentrales gestookt met fossiele brandstoffen die dezelfde vervuiling veroorzaken als een elektrische auto moet vermijden. Men leest regelmatig dat België het wel goed doet met C0² uitstoot, immers 39% van onze energie is kernenergie, en dat zou ook groene energie zijn (dat wil zeggen, elektriciteit die is opgewekt uit bronnen van duurzame energie). Welnu, kernenergie stoot inderdaad minder C0² uit dan een kolencentrale, wel tot 10 keer minder, maar altijd nog 3 keer meer dan windenergie. Bovendien is uranium niet hernieuwbaar als energiebron, en erg kostbaar om te winnen. En daarom wordt kernenergie nog al degelijk wel onder de “grijze” energie geschaard.

Alhoewel elektrische auto's nog steeds slechts zo groen zijn als de elektriciteit die ze gebruiken, zijn ze steeds veel beter voor de planeet dan conventionele auto's. Ze genereren minder emissies en zijn efficiënter: 95% van de energie die door de elektrische motor van de auto wordt gegenereerd, wordt omgezet in beweging, terwijl de verbrandingsmotor slechts 30% haalt- de rest van de energie gaat verloren als warmte en geluid. Een EU-studie toonde ook aan dat een elektrische auto, zelfs indien deze uitsluitend wordt gevoed door elektriciteit die door een olie gestookte elektriciteitscentrale wordt opgewekt, slechts twee derde van de energie van een benzineauto op dezelfde afstand verbruikt. Dus een elektrische auto is weliswaar altijd de groenste optie, maar hoe kun je nu de échte groene energie tanken?

Groene energie

Groen energie (of groen stroom) kan dus energie zijn die afkomstig is van hernieuwbare bronnen zoals waterkracht en geothermie, maar de meest gekende en duurzame onuitputtelijke energiebronnen zijn wind- en zonne-energie, samen goed voor 12% van de elektriciteit die in België wordt opgewekt. Groene energie in België wordt grotendeels “gegreenwasht” met Noorse “garanties van oorsprong”(GO). Dit zijn certificaten die worden uitgereikt aan Europese producenten voor elke megawattuur groene stroom die ze produceren, en jouw leverancier moet een dergelijke “garantie van oorsprong” kunnen voorleggen voor de hoeveelheid groene stroom die jij bij hem hebt gekocht. Veel GO’s komen uit Noorwegen waar waterkrachtcentrales staan die vaak al tientallen jaren oud zijn en volledig afbetaald, en die dus enorm veel goedkope certificaten opleveren. En die worden maar wat graag door leveranciers uit heel Europa aangekocht om hun lokale stroom die eigenlijk “grijs” is, uit fossiele brandstoffen of kernenergie, te “groenwassen”. Al gebeurt dit dus perfect legaal.

Elektrische auto's kunnen pas echt groen zijn als ze volledig door groen stroom worden aangedreven, dat kan dus het beste stroom zijn die door Testaankoop is gecertificeerd als zijnde geproduceerd in België. Het gaat dan om Ecopower, Elegant, Energie 2030, Poweo, Wase Wind en Watz.

Elektrische auto’s en autobanden

Elektrische auto's zijn zo’n 30% zwaarder door de lithium tractiebatterij, waardoor de autobanden een grotere belasting ondergaan en sneller kunnen slijten. Dit veroorzaakt weer een andere vervuiling: fijnstof. De autobandenindustrie heeft hier al een antwoord op, waarbij gelet werd op het volgende. Elektrische auto’s zijn niet alleen zwaarder dan benzineauto’s, maar hebben ook een andere gewichtsverdeling. De batterijen bevinden zich onder de vloer, onder de stoelen; dus aan de voor- of achterkant is er niet zoveel gewicht. De banden voor elektrische auto’s verschillen van conventionele versies op drie belangrijke onderdelen: zijwand, profiel en materiaal. De zijwand moet verstevigd worden met harder materiaal om het extra gewicht aan te kunnen, maar wel op een manier dat de luchtweerstand optimaal blijft. Het profiel is uiteraard ook belangrijk om de balans tussen grip en rolweerstand precies goed krijgen, en om ze ook stiller te maken dan gewone banden. Om dit te bereiken, moeten fabrikanten details zoals de individuele blokken en groeven analyseren om het perfecte compromis te vinden. Zo zorgen dunnere lamellen van het loopvlak voor een groter contactvlak met het wegdek dan de traditionele groeven. Met meer contact met de weg kan de band beter omgaan met de snelle acceleratie. Deze sterke accelaratie vereist ook dat de banden zachter zijn, anders kunnen de banden van een elektrische auto tot 30% sneller slijten dan die van conventionele voertuigen. Bovendien kunnen speciaal ontworpen banden het bereik van de auto uitbreiden met maar liefst vijf tot tien procent.

Tot slot

En er zijn nog voordelen aan elektrisch rijden. De gebruikskosten zijn veel lager omdat volledig opladen aanzienlijk minder kost dan een tank benzine. En een elektromotor heeft veel minder beweegbare onderdelen en is daarmee duurzamer. Bovendien optimaliseerde het Vlaamse Inverto, een spin-off van de Universiteit Gent, de eerste magneetvrije motor zodat die klaar is voor de elektrische automobielindustrie. Nog goed nieuws uit het Vlaamse: het Leuvense IMEC heeft een tractiebatterij ontwikkeld die de actieradius van elektrische auto's met de helft doet toenemen, zodat je er al eens mee op reis kan! En bovendien laadt deze nieuwe tractiebatterij in 20 minuten op. Dus een moderne elektrische auto, met speciaal ontworpen comfortabele banden biedt volop mogelijkheden om milieuvriendelijk te rijden. De mogelijkheden om je elektrische auto op groen stroom te laten rijden nemen nu snel toe, maar echte zekerheid heb je alleen indien je een groenstroomcontract hebt gesloten óf deze zelf opwekt!