Heb je banden gewisseld en merk je een verschil in brandstofverbruik? Dat is heel goed mogelijk, want goed geselecteerde banden zijn een van de factoren die van invloed zijn op de rekening aan de benzinepomp.

In tijden dat de brandstofprijzen hoog zijn en we steeds horen over gevaren van luchtvervuiling, is het de moeite waard om te kijken naar oplossingen die onze portemonnee en het milieu ten goede komen.

Waar hangt verhoogd brandstofverbruik mee samen en wat heeft dit te maken met onze banden?

Brandstofefficiëntie van banden en de rolweerstand

Als je banden wilt kiezen die niet leiden tot een hoger verbruik maar wel zorgen voor een grotere brandstofefficiëntie, lees dan eerst het bandenetiket.

Conform de wet moeten alle binnen EU-landen verkochte banden over een zichtbaar etiket beschikken. Dit biedt bestuurders informatie over de bandprestaties in drie essentiële categorieën:

  • brandstofefficiëntie;

  • remkracht en grip op nat wegdek;

  • geproduceerd lawaai.

Brandstofverbruik en rolweerstand

Als je banden wilt kiezen met een zo laag mogelijk gemiddeld brandstofverbruik, kies dan een model dat is gemarkeerd met de letter A, die staat voor de best mogelijke klasse op het gebied van rolweerstand en verbranding.

De gepresenteerde waarden maken het mogelijk om verschillende modellen te vergelijken, wat helpt bij het kiezen van een nieuwe bandenset. Onthoud echter dat een andere bandenmaat ook andere eigenschappen met zich meebrengt.

Wat is rolweerstand?

Dit is de geoptimaliseerde verhouding tussen de aandrijfenergie en externe factoren die het voortbewegen hinderen. De rolweerstand wordt mede beïnvloed door de aerodynamica, het gewicht, de bouw en het profiel van het loopvlak, de microslip en de bandendruk.

Wat is er nog meer van invloed op een lager verbruik?

Bandconstructie

De bandenmassa is een gegeven dat zonder twijfel samenhangt met het brandstofverbruik. De relatie is simpel: hoe lichter het model, hoe lager de rolweerstand en hoe minder energie de auto nodig heeft om vooruit te komen.

Ook het constructietype van de band is van invloed op het gehalte uitgestoten verbrandingsgassen. Diagonaalbanden, ooit de enige beschikbare banden, hadden een 20% grotere rolweerstand dan de radiaalbanden van tegenwoordig.

De bestanddelen waaruit een band is vervaardigd, beïnvloeden de rolweerstand

Brandstofverbruik hangt ook samen met het loopvlakprofiel (voor maar liefst 60% verantwoordelijk voor de rolweerstand). De plaatsing van de blokken en andere onderdelen van het loopvlak is van invloed op de vervorming tijdens het rijden, wat weer direct verband houdt met lagere (hoe stijver) of hogere rolweerstand.

Ga daarom na welke materialen er gebruikt zijn bij het vervaardigen van de band. Voor de productie van een rubbercompound voor de band worden verschillende soorten rubber (butadieen, natuurlijk rubber en butadieen-styreen), vulstoffen (roet en silica) en een vulkanisatiefactor, te weten zwavel, gebruikt.

Banden met meer butadieen en opvulstof (bij voorkeur silica in silaanverbinding) hebben een lagere rolweerstand.

Hoe verlaag je het brandstofverbruik?

Overweeg eco-banden, die door de meeste fabrikanten worden aangeboden. Dit bandentype onderscheidt zich door een lagere rolweerstand, met op de lange termijn minder brandstofkosten.

Controleer voordat je zulke banden kiest echter of deze passen bij de auto, rijstijl en behoeften.

Paweł Skrobisz 

Hoofd Technische Afdeling

Bandenmaat

De maat van het model is ook van belang. Daarom worden bandentests vaak uitgevoerd voor een concrete maat, aangezien wijziging van elke parameter van invloed is op de testresultaten.

De relatie tussen bandbreedte en verbranding is een kwestie die veel bestuurders bezighoudt. De maat blijkt van belang te zijn in de context van de rolweerstand.

Wanneer de bestuurder bij het vervangen van alle banden besluit tot een wijziging van de bandenmaat, kan hij dit later merken in de portemonnee bij het tanken.

Een wijziging van de bandenmaat kan van invloed zijn op het brandstofverbruik

Hoe hangen deze gegevens van elkaar af?

Laagprofielbanden hebben hun voor- en nadelen maar ze zorgen er in ieder geval voor dat de band stijver wordt en dus minder rolweerstand heeft.

Bij brede banden is het zo dat een 1 cm smallere band al leidt tot een lagere aerodynamische weerstand van ca. 1,5%.

Een populaire praktijk onder bestuurders is het veranderen van de velgbreedte om esthetische redenen. Wisselen van de bandenmaat (uiteraard voor zover mogelijk voor het gegeven automodel) kan van invloed zijn op de stijfheid van het rubber.

Bandenslijtage en de invloed op het brandstofverbruik

Een band slijt doordat de loopvlaklagen afschuren, met directe invloed op het behoud van de optimale waarden van de band tijdens het rijden. Hoe kleine en platter het loopvlak, hoe lager de rolweerstand maar ook hoe slechter de grip op nat wegdek. Een versleten product beschermt niet meer tegen slippen en zorgt niet voor een korte remweg. Daarom is het belangrijk om de banden op tijd te vervangen voor nieuwe. Slijtage van het loopvlak kan ook leiden tot een lager gewicht en grotere stijfheid van de band.

Bandendruk

Een lage bandendruk leidt ertoe dat de band meer buigt en vervormt, waardoor de rolweerstand toeneemt.

  • een 0,3 bar lagere druk betekent 6% meer rolweerstand

  • een drukverlaging van 1 bar leidt al tot een 30% hogere rolweerstand en enkele procenten meer brandstofverbruik.


Onthoud om de bandendruk regelmatig te controleren

Een van de belangrijkste factoren van invloed op het brandstofverbruik is de bandendruk.

Wanneer de druk daalt, stijgen de rolweerstand en het verbruik. Onthoud daarom om regelmatig (ten minste eens per maand) de bandendruk te meten en deze te handhaven op een niveau dat is aanbevolen door de voertuigfabrikant. Zo kunnen we aanmerkelijk besparen aan de pomp. Daarnaast moet de bandendruk worden afgestemd op de belasting van de auto. Bij een langere reis met de hele familie of een grote lading dus eerst goed de banden oppompen.

Paweł Skrobisz 

Hoofd Technische Afdeling

Hoe rijd je zodat het brandstofverbruik beperkt wordt?

Regelmatig berekenen hoeveel brandstof je hebt verbruikt is niet genoeg om echt zuinig te rijden. Wanneer we het hebben over manieren om het verbruik te beperken, moet er meteen gedacht worden aan eco-driving, oftewel de regels van zuinig rijden.
Enkele simpele technieken stellen bestuurders in staat om aanzienlijke invloed uit te oefenen op het brandstofverbruik. Het volstaat om een paar nieuwe goede gewoontes aan te leren.

We noemen een paar basismethoden:

  • remmen op de motor

  • vermijden van dynamisch remmen en versnellen

  • rijden op de hoogst mogelijke versnelling

  • anticiperen op de weg en de omgeving zodat we onze manoeuvres zo vroeg mogelijk kunnen inplannen.