Elektrische auto’s zijn in België bezig aan een opmars. Werden er in 2009 nog maar 97 elektrische auto’s verkocht, in 2019 was dat aantal gestegen tot 57.768. Hiervan waren 19.191 volledig elektrische voertuigen en 38.577 plug-in-hybrides. Hoewel het marktaandeel van de elektrische auto in België nu nog rond de 2,6% ligt, neem de elektrische auto elk jaar in populariteit toe.

Waarom wordt elektrisch rijden gestimuleerd?

De Vlaamse overheid stimuleert elektrisch rijden om de doelen voor duurzame mobiliteit te halen die zijn genoemd in het mobiliteitsplan Vlaanderen. Een van de doelen is het verminderen van de schade aan milieu en natuur die door het verkeer wordt veroorzaakt. Een elektrische auto is goed voor het milieu, stoot géén CO2 uit en kost op termijn minder dan een diesel- of benzine-auto.

Wat doet de Belgische overheid aan stimulering van de verkoop van de elektrische auto?

Stimuleringsmaatregelen van de Belgische overheid spelen een belangrijke rol bij de toename van het aantal elektrische voertuigen op de weg. Door verschillende premies, subsidies en belastingkorting beschikbaar te stellen, stimuleert de Belgische overheid de aanschaf van elektrische auto’s. Deze regelingen kunnen zowel door particulieren als bedrijven gebruikt worden om flink te besparen op de aanschaf van een auto of bedrijfswagen.

Premie voor elektrische auto’s

In Vlaanderen bestond een regeling waarmee je sinds 1 januari 2016 korting kon krijgen als je een elektrische auto kocht. Voor auto’s met een nieuwprijs tot € 31.000 kreeg je maximaal € 4.000 terug van de overheid. Voor een auto met een aanschafprijs tussen € 31.000 en € 40.999,99 was dit bedrag € 3.500.

Helaas schafte de Vlaamse regering het premiebedrag met ingang van 1 januari 2020 af. Hiermee verdween een belangrijke stimulans voor de aankoop van een EV. De regering schafte de regeling af omdat er in 2018 slechts 415 keer gebruik van is gemaakt en dit was onvoldoende om de doelstelling te halen.

Welke subsidies zijn er voor elektrische wagens?

Betekent de afschaffing van de premies voor elektrische wagens dat er geen enkele stimulans meer is om elektrisch te gaan rijden? Nee, er zijn gelukkig nog een aantal regelingen over waarvan je gebruik kunt maken. Dit zijn fiscale regelingen waarmee belastingvoordeel behaald kan worden en subsidies en premies die lokaal beschikbaar zijn.

Fiscale aftrek voor elektrische wagens

De eerste maatregel geldt alleen voor vennootschappen en zelfstandigen. Zij kunnen de bedrijfskosten van hun volledig elektrische wagens, inclusief de kosten voor autobanden, voor 100% aftrekken via de belastingaangifte. Deze kosten zijn inclusief het beroepsmatige energieverbruik van de wagen.

Vrijstelling van Belasting op Inverkeerstelling

Een andere belastingtechnische maatregel betreft de belasting op Inverkeerstelling (BIV) die iedereen één keer betaalt bij het op naam laten zetten van een auto. Elektrische auto’s zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van deze BIV, hoewel dat verschilt per gewest. In het Vlaams Gewest betaal je voor een 100% elektrische auto’s geen BIV. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaal je voor een 100% elektrische auto de minimum BIV (“taxe de mise en circulation”) van € 61,50.

Voordeel Alle Aard – VAA 2020

Voordeel Alle Aard (VAA) geldt als je een bedrijfswagen ook privé gebruikt. In dat geval wordt extra belastbaar inkomen bij je personenbelasting opgeteld. De VAA wordt berekend met een formule waarin een CO2-coëfficiënt is verwerkt. Omdat deze voor elektrische wagens slechts 4% is, wordt er maar weinig inkomen bij de personenbelasting opgeteld. In de praktijk komt het er op neer dat voor elektrische wagens met een cataloguswaarde tot € 39.083 een minimum VAA van € 1.340 wordt toegepast. Bij een hogere cataloguswaarde dan € 39.083 hoort ook een hogere VAA.

Vrijstelling van Verkeersbelasting

Een andere fiscale maatregel waarvan iedereen, met een elektrische auto kan profiteren, is de vrijstelling van de verkeersbelasting. In het Vlaams Gewest zijn 100% elektrische wagens vrijgesteld van verkeersbelasting. In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaal je voor 100% elektrische wagens de minimum verkeersbelasting (“taxe de circulation”) van € 83,56.

Lokale subsidie voor elektrisch rijden

Er zijn nog een aantal steden en gemeenten die aan particulieren een subsidie verstrekken als ze een nieuwe elektrische wagen gaan kopen of leasen. Zo geeft de stad Gent in 2020 een premie van € 6.000, o.a. op voorwaarde dat je de wagen inzet in een deelauto-project.

Subsidies voor laadpalen

Bedrijven in Vlaanderen kunnen de kosten voor de aankoop en installatie van een laadpaal voor 100% aftrekken. Als particulier draai je zelf op voor de kosten als je een laadpaal bij je huis wilt laten installeren.

Premie voor een thuisbatterij

De Vlaamse overheid geeft tenminste tot eind 2020 een premie aan particulieren voor de installatie van bepaalde thuisbatterijen. De premie is € 250 per kWh daadwerkelijke capaciteit, met een maximum van € 3.200, of de premie bedraagt 35% van de investeringskosten.

Het aantal elektrische auto’s is in België de afgelopen jaren sterk gestegen. Toch werd eind 2019 een belangrijke subsidie afgeschaft. De regelingen die nog over zijn bestaan uit belastingvoordelen, lokale subsidies en premies. Zo kun je toch nog wat voordeel behalen als je overweegt om in een elektrische auto te gaan rijden.